Copyright (c) 2000-2010
Boiana-MG - Travel Company

Bansko


Kayakç?lar?n yeni ke?ifi...

Bansko kayak merkezi, Bulgarista?n?n Güneybat? bölgesinde, Sofya?ya 160 kilometre uzakl?kta, UNESCO?nun korumas? alt?nda olan Pirin Da??n?n eteklerinde yer almaktad?r. Bansko, harika do?a, say?s?z kültürel eserleri ve ikon resaml??? için Zograf Okulu ?nun zengin ikon koleksiyonuyla me?hur olan Eski ?ehrin romantik ortam?n? birle?tirmektedir. Belde, mükemmel mutfa??, say?s? 200? den fazla olan renkli meyhanelerin çe?itlili?i ve gerçek folklor ile ünludür. K?? mevsimi Aral?k ay?ndan Nisan ay?na kadar sürmektedir, Ocak ay? ortalama s?cakl??? - 2°C?, ?iddetli kar ya???? nedeniyle k???n kar örtüsünün kal?nl??? sürekli 2 metreye ula?maktad?r. Bansko?da kayak ko?ullar? mükemmeldir. Yeni 7 kilometrelik gondol teleferi?iyle Bansko?dan kayak pistlerine bir saatte 2400 ki?iye ula??m sa?lanmaktad?r. Kayak pistlerinin toplam uzunlu?u 70 kilometreden fazlad?r. Bütün k?? sezonu boyunca kayak için uygun ko?ullar yaratmak üzere toplam 55 kar makinesi sûni kar üretip, etrafa püskürtür. Ayr?ca Bansko?da gece kaya?? için kullan?labil?n 650 metre uzunlu?undaki ayd?nlat?lan kayak pisti bulunmaktad?r. Kayak okulunda 500?den fazla ö?retmen çal??maktad?r ve kayak depolama odalar? Atomic, Salomon, Fisher gibi ünlü markalardan 3000 adet kayak sunmaktad?r. Oteller ve apartman tesislerindeki yatak say?s? bu y?l 14 000?e ula?m??t?r

Yeni kayak pistleri

Length (m):

Rise (m):

New Ski Runs

Length (m):

Rise (m):

1. Gondola

6500

600

1.Shiligarnik

1935

460

2. Chair

2055

435

2. Plato

790

245

3. Chair

2553

995

3. Shiligarnik+Plato

3143

770

4. Chair

681

130

4. Bunderitsa Main

2567

930

5. Drag

420

29

5. Bunderitsa Two

460

175

6. Drag

1200

540

6. Children's Run

276

80

7. Drag

445

107


8. Drag

790

188


9. Drag

380

100


10. Drag

1195

322Virtual downhill (videos):

Ski Slope 6 - Todorka

Ski Slope 8 - Yulen

Ski Slope 9 - Tomba

Ski Slopes 3 and 5 ? Platoto 2 and Shiligarnik 2

Ski Slope 2 - Bunderitsa

Ski Slope 3 - Plato 1


ZENG?N E?LENCE PROGRAMI:

Bansko?nun konuklar?na Unesco Dünya Miras? listesinde yer alan Rila Manastar?n?, Bulgaristanda en iyi ?araplardan birinin üretildi?i kum piramitlerinin ?ehri olan Melnik?i ziyaret etmelerini tevsiye ederiz.

2010/11 k?? sezonu ? Kayak tesisleri - BANSKO

Önceden rezevasyonlu kayak hizmetleri ki?i ba?? euro ücretleri

mapBansko haritas?

map kayak Haritas?

Bansko?da hava durumu

5* Oteller


Kempinski Hotel Grand Arena

15% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

4* Oteller


Bansko

10% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Best Western Florimont Casino and SPA

15% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Grand Montana

15% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Lion

20% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Narcis

10% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Perun Lodge

20% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Pirin

10% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Redenka Holiday Club

15% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

St. Ivan Rilski Hotel, Spa and Apartments

20% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Strazhite

10% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Vihren Palace and Residence Complex

10% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

3* Oteller


Apart hotel Orbilux

10% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Eagles Nest

15% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Mont Blanc

15% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Mountview Lodge

15% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Mura

10% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Polaris Inn ApartHotel

20% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!

Royal Towers

20% ERKEN REZERVASYON ?ND?R?ML?!